top of page

Podmienky používania

Vitajte na webových stránkach RS motor house.

Stránky na doménach www.rsmotorhouse.com a www.e-motocykle.sk prevádzkuje Ing. Róbert Šimočko IDV, IČO 35115262, so sídlom Svitská 643/3, 059 34 Spišská Teplica, Slovenská republika.


Pred začatím používania našich webových stránok si pozorne prečítajte tieto podmienky.

Vstupom na webové stránky zverejnené na doméne www.rsmotorhouse.com a www.e-motocykle.sk, ich prehliadaním alebo používaním potvrdzujete, že ste si prečítali a rozumiete nižšie uvedeným podmienkam používania.

 

Pokiaľ s podmienkami uvedenými nižšie nesúhlasíte, nepoužívajte webové stránky zverejnené na domémach www.rsmotorhouse.com a www.e-motocykle.sk.

Účelom publikovania informácií na týchto webových stránkach je informovať verejnosť najmä o ponuke produktov a služieb prevádzkovateľa webových stránok, ako aj o ďalších aktivitách. Tieto informácie a materiály majú len informatívny charakter a prevádzkovateľ webových stránok nezodpovedá za vznik škody alebo inej ujmy, ktorá by vznikla použitím týchto informácií vo vzťahu k tretej osobe.

 

Prevádzkovateľ webových stránok si vyhradzuje právo tieto podmienky alebo informácie uvedené na webových stránkach kedykoľvek upraviť alebo zmeniť.

Prevádzkovateľ nedáva žiadnu záruku na presnosť a úplnosť týchto webových stránok.

bottom of page