top of page

Vrátenie tovaru

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. V prípade odstúpenia od zmluvy znáša kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku. 

Predávajúci bez zbytočného odkladu, po prijatí oznámenia o odstúpení od zmluvy a po prijatí tovaru v pôvodnom stave bez známok používania a opotrebovania, vráti kupujúcemu platbu, ktorú od neho prijal. 

 

Predávajúci odporúča kupujúcemu poistiť tovar, ktorý je predmetom vrátenia. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom vrátenia znáša kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru predávajúcim.

bottom of page