štátna dotácia

Získajte späť až 25 %

 

Zo zákona č. 298/2019 Z. z. z 11. septembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov vyplýva, že dotáciu možno poskytnúť na nákup nových vozidiel kategórie L, M a N, teda aj na nákup nového elektrického motocykla.

 

Novým vozidlom je vozidlo, ktoré v technickom preukaze nemá uvedeného vlastníka vozidla ani držiteľa vozidla, nebolo prihlásené do evidencie vozidiel.

Dotáciu vo výške najviac 25 % z celkovej obstarávacej ceny vozidla možno poskytnúť fyzickej osobe – nepodnikateľovi, fyzickej osobe – podnikateľovi, právnickej osobe, obci alebo vyššiemu územnému celku a nimi zriadenej organizácii.

 

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2019.


Úplné znenie schválenej novely zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií nájdete na 
https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=471192

rýchlo >>
pomoc >>
kontakt >>

Poprad:  +421 948 768 991

Michalovce: +421 948 281 116

follow us >>
  • Grey Facebook Icon

©2023 by Funky Tees. Proudly created with Wix.com