obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z uzatvorenia kúpnej zmluvy na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim, predmetom ktorej je predaj a kúpa tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.rsmotorhouse.com.

Ceny tovaru sú aktuálne a sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH).
Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť cenu tovaru, v prípade zjavnej chyby v písaní, zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie, pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.
Konečná cena je uvádzaná v objednávkovom formulári.

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa s obchodnými podmienkami oboznámil, porozumel im a súhlasí s nimi.

Katalóg na stránkach internetového obchodu je zoznam tovaru vyrábaného malosériovou výrobou a na objednávku, predávajúci nezaručuje jeho okamžitú dostupnosť. Bezprostredne po prijatí záväznej objednávky predávajúci potvrdí uzatvorenie kúpnej zmluvy e-mailom s určením dostupnosti tovaru.

Platba je možná vopred prevodom na účet, platobnou kartou (prostredníctvom Checkout Portal od spoločnosti Wirecard UK & Ireland) alebo dobierkou. Spôsob úhrady si vyberá zákazník v objednávkovom formulári.

Dodanie tovaru, na adresu uvedenú v objednávkovom formulári, je zadarmo.

Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je priložená k zásielke, pričom zároveň slúži ako dodací a záručný list.

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

V prípade odstúpenia od zmluvy znáša kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku. 

Predávajúci bez zbytočného odkladu, po prijatí oznámenia o odstúpení od zmluvy a tovaru v pôvodnom stave bez známok používania a opotrebovania, vráti spotrebiteľovi platbu, ktorú od neho prijal. 

Predávajúci odporúča kupujúcemu poistiť tovar, ktorý je predmetom vrátenia. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom vrátenia znáša kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru predávajúcim.

Súkromie si vážim. Informácie o kupujúcich (dotknutých osobách) predávajúci spracúva v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Osobné údaje kupujúcich nebudú zverejnené, nikomu poskytnuté ani sprístupnené s výnimkou Štátnej obchodnej inšpekcie.
Osobné údaje uvedené pri nákupe sa nebudú využívať na marketingové účely, po uplynutí záručnej lehoty budú zlikvidované.

Predávajúci:

Ing. Róbert Šimočko IDV

Svitská 3

059 34 Spišská Teplica

Slovensko

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 8.8.2017.

rýchlo >>
pomoc >>
kontakt >>

Poprad:  +421 948 768 991

Michalovce: +421 948 281 116

follow us >>
  • Grey Facebook Icon

©2023 by Funky Tees. Proudly created with Wix.com