Cookies a ochrana vášho súkromia

Shipping & Returns

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z uzatvorenia kúpnej zmluvy na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim, predmetom ktorej je predaj a kúpa tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.rsmotorhouse.com.

Ceny tovaru sú aktuálne a sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH).
Konečná cena je uvádzaná v objednávkovom formulári.
Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť cenu tovaru, v prípade zjavnej chyby v písaní, zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie, pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov, dodávateľov tovaru alebo prepravných spoločností.

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa s obchodnými podmienkami oboznámil, porozumel im a že súhlasí s nimi.

 

Katalóg na stránkach internetového obchodu je zoznam tovaru vyrábaného malosériovou výrobou a na objednávku, tovaru dovážaného zo zahraničia a predávajúci nezaručuje jeho okamžitú dostupnosť. Bezprostredne po prijatí záväznej objednávky predávajúci potvrdí uzatvorenie kúpnej zmluvy e-mailom s určením dostupnosti / lehoty dodania tovaru.

Platba je možná vopred prevodom na účet, platobnou kartou (prostredníctvom Checkout Portal od spoločnosti Wirecard UK & Ireland) alebo dobierkou. Spôsob úhrady si vyberá zákazník v objednávkovom formulári.


Dodanie tovaru, na adresu uvedenú v objednávkovom formulári, je zadarmo.

Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je priložená k zásielke, pričom zároveň slúži ako dodací a záručný list.

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. V prípade odstúpenia od zmluvy znáša kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku. 

Predávajúci bez zbytočného odkladu, po prijatí oznámenia o odstúpení od zmluvy a po prijatí tovaru v pôvodnom stave bez známok používania a opotrebovania, vráti kupujúcemu platbu, ktorú od neho prijal. 
Predávajúci odporúča kupujúcemu poistiť tovar, ktorý je predmetom vrátenia. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom vrátenia znáša kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru predávajúcim.


Súkromie si vážime. Informácie o kupujúcich (dotknutých osobách) predávajúci spracúva v súlade s nariadením EPaR EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osobné údaje kupujúcich nebudú zverejnené, nikomu poskytnuté ani sprístupnené s výnimkou Štátnej obchodnej inšpekcie.
Osobné údaje uvedené pri nákupe sa nebudú využívať na marketingové účely.


Predávajúci:
Ing. Róbert Šimočko IDV
Svitská 3
059 34 Spišská Teplica

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.8.2020.

Store Policy

Customer Care


I’m a customer care section. I’m a great place to write a long text about your company and your services, and, most importantly, how to contact your store with queries. Writing a detailed customer care policy is a great way to build trust and reassure your customers that they can buy with confidence.


I'm the second paragraph in your customer care section. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add details about your policy and make changes to the font. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.Privacy & Safety

I’m a privacy & safety policy section. I’m a great place to inform your customers about how you use, store, and protect their personal information. Add details such as how you use third-party banking to verify payment, the way you collect data or when will you contact users after their purchase was completed successfully.


Your user’s privacy is of the highest importance to your business, so take the time to write an accurate and detailed policy. Use straightforward language to gain their trust and make sure they keep coming back to your site!Wholesale Inquiries

I’m a wholesale inquiries section. I’m a great place to inform other retailers about how they can sell your stunning products. Use plain language and give as much information as possible in order to promote your business and take it to the next level!


I'm the second paragraph in your wholesale inquiries section. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add details about your policy and make changes to the font. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.Payment Methods

Credit / Debit Cards
PAYPAL

Offline Payments